Two-Way Match

?%

Join and create your free profile today to see how well you match with him, and hundreds more.

Join now

Online: 2 weeks ago

Modified: More than 6 months ago

About Him

Country of Origin:
South Africa
Location:
Pietermaritzburg (Glenwood), KwaZulu-Natal, South Africa
Gender:
Male
Age:
32
Star Sign:
Scorpio
Height:
Ask me later
Body Type:
Athletic
Looks:
Above Average
Hair Colour:
Black
Eye Colour:
Brown
Ethnicity:
Black/African
Home Language:
Zulu
Other Languages:
Ask me later
Religion:
Ask me later
Marital Status:
Never Married
Looking for:
Just online friends; Activity partners; Friends; Open to possibilities; Short-term; Long-term; Marriage
Have Children:
Ask me later
Want Children:
Ask me later
Daily Diet:
Eat most things
Smoking:
Non-Smoker
Drinking:
Non-Drinker
Education:
Bachelors degree
Occupation:
Ask me later
Income:
Ask me later

About His Ideal Match

Country of Origin:
Anywhere in the World
Location:
Anywhere in KwaZulu-Natal, South Africa
Gender:
Female
Age Range:
20 - 35
Star Sign:
Any
Height:
Any
Body Type:
Slim; Average; Athletic; A few extra pounds; Curvaceous
Looks:
Beauty contest winner; Very Attractive; Above Average; Average; Attractive
Hair Colour:
Any
Eye Colour:
Any
Has a Photo:
Not important at all
Ethnicity:
Any
Home Language:
Any
Other Languages:
Any
Religion:
Any
Marital Status:
Any
Have Children:
Any
Want Children:
Any
Daily Diet:
Any
Smoking:
Non-Smoker; Occasional
Drinking:
Non-Drinker; Occasional Drinker; Regular Drinker
Education:
Any
Occupation:
Any
Income:
Any
  • Not important at all
  • Slightly important
  • Moderately important
  • Decidedly important
  • Non-negotiable

In His Own Words

About Him

Ngithanda ukubuka izithombe zakumabonakude, ukulalela umculo kanye nokushaywa umoya. nginawo amahlaya, futhi ngiyahleka uma ngisthola iskhathi. Angilindele lutho futhi angizethembisi lutho ngomunye umuntu, ngamukela loko engikutholayo ngibonge nangethuba engilitholile, makungalunganga ngiyaye ngizame nje ukwemukela ngoba ngazi ukuthi kwelami icala ngisuke ngikwenzile okufanele, kwala konanake ukwenza.

About His Ideal Match

Anginawo amaningi, ngaphandle kokuthi iba ilento oyiyona, ungazenzi ununtu ongesiyena. ungazithembisi kakhulu kodwa bheka ukuthi impolo ikuthatha ikubekaphi. ungahlali uzicabangela wena wedwa ngoba ubudlelwano obuyingqayizivele futhi obunenqubekela phambili, abunawo uMINA futhi abunawo uWENA kodwa buno THINA

More About Him

More Physical Characteristics
Facial Hair:
None / not applicable
Body Hair:
Light
Eyesight:
I've got 20/20 vision